Het verenigingsjaar start na de zomervakantie van regio noord en eindigt bij de start van zomervakantie het jaar erop.  Zie rijksoverheid: vakanties naar regio

Bij aanmelding is een bedrag van € 5,- aan inschrijfgeld verschuldigd.
Bij aanmelden in de loop van het seizoen wordt de contributie evenredig berekend. Er wordt echter geen contributie terug betaald indien het lidmaatschap voor het einde van het seizoen wordt beëindigd.
Opzeggen: Voor onze planning van het aantal uren zaalhuur, leiding, indeling van de groepen en nog een aantal andere zaken is het noodzakelijk dat wij voor aanvang van het verenigingsjaar wetenhoeveel leden wij het komende seizoen zullen hebben.

Beëindiging lidmaatschap:
Het lidmaatschap kan per email beëindigd worden vóór het eind van het verenigingsjaar. Stuur je mail voor de zomervakantie naar svwabbekerk@quicknet.nl.

Betaling inschrijfgeld en contributie:
Na aanmelding ontvangt u een nota waarna het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op NL36 INGB0004638688 t.n.v. Gymnastiekvereniging Steeds Voorwaarts

Privacyverklaring: Bij aanmelding wordt gevraagd om akkoord te gaan met de privacyverklaring van onze vereniging.

 

Tarieven  2021-2022
Kleuterdans € 140,00
Hip hop € 185,00
Fun Moves € 130,00
Bootcamp € 170,00
Fysio Gym € 170,00
Seniorengym € 140,00

 

Vul het formulier volledig in en wij nemen contact met je op.