Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 30 juni.

Bij aanmelding is een bedrag van € 5,- aan inschrijfgeld verschuldigd.
Bij aanmelden in de loop van het seizoen wordt de contributie evenredig berekend. Er wordt echter geen contributie terug betaald indien het lidmaatschap voor het einde van het seizoen wordt beëindigd.
Opzeggen: Voor onze planning van het aantal uren zaalhuur, leiding, indeling van de groepen en nog een aantal andere zaken is het noodzakelijk dat wij voor aanvang van het verenigingsjaar wetenhoeveel leden wij het komende seizoen zullen hebben. Het lidmaatschap kan beëindigd worden door een email te sturen naar svwabbekerk@quicknet.nl voor 1 juli van enig jaar.

Betaling inschrijfgeld en contributie:

Na aanmelding ontvangt u een nota waarna het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op NL36 INGB0004638688 t.n.v. Gymnastiekvereniging Steeds Voorwaarts

Privacyverklaring: Bij aanmelding wordt gevraagd om akkoord te gaan met de privacyverklaring van onze vereniging.

 

Tarieven  2021-2022
Kleuterdans € 140,00
Hip hop € 185,00
Fun Moves € 130,00
Bootcamp € 170,00
Fysio Gym € 170,00
Seniorengym € 140,00

 

Download het formulier, vul het volledig in en verstuur het naar svwabbekerk@quicknet.nl